Usługi


[ biznes ]

□ analiza zasadności i koordynacja wdrożenia rozwiązań outsourcingowych
□ kontroling finansowo-biznesowy
□ analiza wykonalności projektów outsource/insource - offshore/nearshore
□ przygotowywanie zapytań ofertowych dla dostawców usług call center
□ tworzenie modeli biznesowych
□ analizowanie i budowanie współpracy z podwykonawcami/outsourcerami


[ ludzie ]

□ systemy motywacyjne
□ dostosowywanie call center do potrzeb osób niepełnosprawnych
□ coaching menadżerski
□ rozpoznanie potrzeb szkoleniowych
□ profilowane szkolenia z zakresu call center
□ platforma mikroszkoleń dla call center
□ konstruowanie profili stanowiskowych z użyciem narzędzi psychometrycznych
□ selekcja i ocena kandydatów


[ informacja ]

□ tworzenie polityki raportowej dla wszystkich poziomów zarządzania call center
□ opracowywanie wskaźników operacyjnych i zarządczych
□ analiza raportów obrazujących pracę call center (pod względem poprawności, trafności, wartości informacyjnych)
□ tajemniczy klient
□ projektowanie procesów obiegu dokumentów
□ opracowywanie i koordynacja badań rynkowych


[ organizacja ]

□ projektowanie procesów obsługi klienta
□ podnoszenie efektywności pracy call center
□ projektowanie i optymalizacja systemów samoobsługowych (m.in. IVR, e-mail)
□ analiza procedur bezpieczeństwa, sprawdzanie i tworzenie planów działań w sytuacjach kryzysowych
□ analiza standardów PPOŻ oraz BHP w call center
□ planowanie i koordynacja kampanii sprzedażowych
□ przygotowanie kampanii up/cross selingowych
□ optymalizacja procesów operacyjnych


[ technologia ]

□ doradztwo w wyborze platformy call center
□ analiza uwarunkowań technologicznych
□ przygotowywanie zapytań ofertowych dla dostawców rozwiązań call center
□ analiza i konstruowanie umów serwisowych z dostawcami
□ testy funkcjonalne i wydajnościowe